user
NAM
2017-11-16 00:17:57
TRUNG TÂM GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TƯƠNG LAI (TRUNG TÂM TƯƠNG LAI)

Năm thành lập: 2011

Lĩnh vực: Dịch vụ Hỗ trợ Pháp lý, Giáo dục, Lĩnh vực phụ nữ, Lĩnh vực trẻ em, Phát triển Cộng đồng, Quyền con người.

Đối tượng thụ hưởng: Nạn nhân bạo hành gia đình, Người già (trên 60 tuổi), Người nghèo, Phụ nữ, Thanh niên (16 đến 25), Trẻ em, Khác.

Địa bàn hoạt động:
Tp. Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Giới thiệu: Trung tâm Giáo dục sức khỏe và Phát triển cộng đồng Tương Lai (Trung tâm Tương Lai) là tổ chức Khoa học - Công nghệ, phi lợi nhuận Việt Nam được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ra quyết định thành lập tháng 7 năm 2011 và đã đăng ký hoạt động với Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 8 năm 2011.

Vấn đề đang giải quyết: Tập trung hướng đến giải quyết một phần vấn nạn Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em đang diễn ra hiện nay

Hoạt động: - Tăng cường nâng cao nhận thức về Quyền Trẻ em cho các mạng lưới làm việc với Trẻ em - Thanh thiếu niên và tổ chức xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau như: Xây dựng và phát triển thư viện Pháp luật trên trang web; Diễn đàn; Bản tin; Tham vấn; Tổ chức hội thảo, tập huấn; Thực hiện một số nghiên cứu liên quan đến Trẻ em – Thanh thiếu niên và thành lập các nhóm hỗ trợ; Phát hành một số tài liệu hữu ích về Quyền cho Trẻ em – Thanh thiếu niên và truyền thông rộng rãi trong xã hội (các tổ chức nhà nước, CSO, NPO, các cá nhân làm việc với trẻ em…)
- Liên kết và xây dựng mạng lưới các tổ chức dân sự xã hội, làm chiếc cầu nối để qua đó chuyển tải thông tin, tăng năng lực cho các tổ chức tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.
- Liên kết với các mạng lưới truyền thông qua đó tác động đến nhận thức cộng đồng xã hội về Quyền Trẻ em; Biện hộ thúc đẩy quyền cho Trẻ em – Thanh thiếu niên và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội.
- Tăng cường hợp tác đa phương/song phương góp phần vào việc nâng cao nhận thức, tăng năng lực cho Trung tâm Tương Lai để phát triển bền vững.

Kết quả/Thành tích: Trong năm 2016, chúng tôi đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án và đạt được các kết quả sau:
Hỗ trợ trẻ em/thanh thiếu niên: 3.000 em
Nâng cao năng lực cho người lớn: 900 người
Truyền thông: 64 bài, 18.000 tờ rơi, 2.100 cẩm nang
Đối tác: 14 địa phương; 35 tổ chức xã hội, 5 nhà tài trợ
Cung cấp dịch vụ: 900 cán bộ - giáo viên, 145 trẻ em

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì? Tổ chức chương trình vận động gây quỹ nhằm giúp đỡ trẻ em bị xâm hại tình dục

  • 0 Lượt thích
  • 0 Bình luận
  • 274Lượt xem

Mời bạn Đăng nhập để bình luận bài viết