0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN DOANH NGHIỆP

     Kính gửi: Quý doanh nghiệp, khách hàng của SHTPCO,

     Với mục tiêu thiết lập và gắn kết mối quan hệ bền vững giữa các doanh nghiệp khu công nghệ cao trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cần thiết của các doanh nghiệp, SHTPCO xin trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham dự “Ngày hội nhà thầu SHTPCO 2018”.
     Tham gia sự kiện này, các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận với hơn 20 loại hình dịch vụ đa dạng mà chúng tôi đang cung cấp; giao lưu, trao đổi với các doanh nghiệp khác trong khu công nghệ cao cũng như các chuyên gia đến từ Hàn Quốc; hay các nhà cung ứng, bổ sung tối đa vào chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

     Bên cạnh đó, nhằm phục vụ công tác nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của cơ quan tuyển dụng. Chúng tôi kính mong Quý doanh nghiệp dành thời gian trả lời các thông tin sau.

Thời gian trả lời chỉ mất khoảng 3-5 phút.

     Xin chân thành cảm ơn Quý doanh nghiệp!

 

Có 29 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.