0%
Chú ý: Trình duyệt của bạn không hoạt động trên trình duyệt hoặc cho trang web này. Bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát này. Xin vui lòng, xác minh thông số trình duyệt của bạn.

PHIẾU ỨNG TUYỂN VIỆN SOCIALLIFE

SocialLife trân trọng gửi lời chào tới ứng viên tham gia ứng tuyển vào vị trí thực tập nghiên cứu viên

Viện Sociallife là một tổ chức Khoa học công nghệ thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học xã hội tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với mong muốn tìm kiếm những người đam mê công tác nghiên cứu, tham gia các dự án nghiên cứu mà Viện SocialLife đang thực hiện. Trở thành thực tập nghiên cứu viên, anh/chị sẽ được tham gia vào các dự án nghiên cứu, được tham gia các khóa tập huấn về nghiên cứu khoa học do Viện tổ chức và sẽ có có hội trở thành nghiên cứu viên chính thức của Viện khi đủ điều kiện.

Chúng tôi rất vui khi anh/chị quan tâm tới vị trí thực tập nghiên cứu viên mà Viện đang tìm kiếm, anh/chị điền các thông tin cần thiết và Viện sẽ thông báo lịch phỏng vấn với anh/chị.

Có 29 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.