user
NAM
2017-11-16 00:09:10
CƠ SỞ BTXH TRUYỀN TIN

Năm thành lập: 1995

Lĩnh vực: Lĩnh vực trẻ em.

Đối tượng thụ hưởng: Thanh niên (16 đến 25), Trẻ em.

Địa bàn hoạt động:
Tp. Hồ Chí Minh.

Giới thiệu: Nơi nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Vấn đề đang giải quyết: Có được một ngôi nhà chung cho các em theo quy trình và tiêu chuẩn của nhà nước yêu cầu.

Hoạt động: Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

Kết quả/Thành tích: Tất cả các trẻ mồ côi bị bỏ rơi đều được đến trường học chính quy đầy đủ. Có giấy phép hoạt động.

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì? Có một ngôi nhà chung theo quy trình và tiêu chuẩn của nhà nước

  • 0 Lượt thích
  • 0 Bình luận
  • 854Lượt xem

Mời bạn Đăng nhập để bình luận bài viết