user
NAM
2017-11-16 00:16:12
CƠ SỞ XÃ HỘI BÌNH LỢI

Năm thành lập: 1990

Lĩnh vực: Dịch vụ Hỗ trợ Pháp lý, Giáo dục, Lĩnh vực trẻ em, Phát triển Cộng đồng.

Đối tượng thụ hưởng: Nạn nhân của tình trạng buôn người, Người nhập cư, Người nghèo.

Địa bàn hoạt động:
Tp. Hồ Chí Minh.

Giới thiệu: Chăm sóc, giúp đỡ trè em có hoàn cảnh khó khăn . Ngăn ngừa trẻ vi phạm pháp luật, bị lạm dụng tình dục, lạm dụng sức lao động

Vấn đề đang giải quyết: Hỗ trợ 40 trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến trường

Hoạt động: Hỗ trợ trẻ có điều kiện đên trường
Chăm sóc y tế
Hướng nghiệp
Tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp
Giúp trẻ về kỹ năng sống

Kết quả/Thành tích: 90% trẻ theo học đến nơi đến chốn

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì? Chăm sóc giúp đỡ 40 em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường và không trẻ nào và gia đình vi phạm pháp luật 

  • 0 Lượt thích
  • 0 Bình luận
  • 2356Lượt xem

Mời bạn Đăng nhập để bình luận bài viết