user
NAM
2017-11-16 00:15:11
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Năm thành lập: 2011

Lĩnh vực: Giáo dục, Lĩnh vực khuyết tật, Lĩnh vực trẻ em, Phát triển Cộng đồng.

Đối tượng thụ hưởng: Người khuyết tật, Trẻ em.

Địa bàn hoạt động:
Tp. Hồ Chí Minh.

Giới thiệu: Trung Tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) là tổ chức xã hội đầu tiên và duy nhất hiện thời tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính

Vấn đề đang giải quyết: a. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Dân sớ và nhà ở, Việt Nam có 2,5 triệu người khiếm thính bao gồm người Điếc, Nghe Kém.

Hoạt động: 1. Biện hộ và Vận động chính sách

2. Tham vấn đồng cảnh /Tư vấn (Phí dịch vụ)

3. Giáo dục/Đào tạo (Thu học phí)
- Dạy can thiệp sớm
- Dạy tiếng Việt cho người khiếm thính trưởng thành chưa qua trường lớp
- Hỗ trợ học đường cho học sinh khiếm thính đang học hòa nhập giúp học sinh theo kịp bài giảng ở trường, hướng dẫn kỹ năng học tập, rèn luyện sự nỗ lực, kỹ năng đọc tín hiệu môi
- Dạy tiếng Anh cho người điếc, nghe kém
- Dạy đọc tín hiệu môi cho người nghe kém, người điếc đột ngột
- Dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người nghe bình thường, thông dịch phỏng vấn xin visa …
- Huấn luyện giáo viên, phụ huynh dạy, nhân viên CTXH về các nội dung (Lý thuyết/thực hành): Thế giới người khiếm thính; Giáo dục trẻ khiếm thính (Chuyên biệt hay hòa nhập); Tiếp cận cho người khiếm thính; Phát triển nội lực người khiếm thính.
- Huấn luyện giáo viên, phụ huynh, nhân viên CTXH dạy người / học sinh khiếm thính đọc tín hiệu môi
- Chia sẻ tại talkshow các lĩnh vực: Khiếm thính, Giáo dục hòa nhập, Doanh nghiệp xã hội

4. Giới thiệu học nghề và tìm việc làm miễn phí

5. Tặng máy trợ thính cho trẻ khiếm thính gia đình nghèo

6. Tư vấn, đánh giá dự án về lĩnh vực khiếm thính

7. Nghiên cứu/Xuất bản sách, đĩa DVD về lĩnh vực khiếm thính

8. Cung ứng dịch vụ nhân viên hỗ trợ (supporter) và nhân viên đánh máy chuyển lời nói thành văn bản (captionist)

9. Tư vấn cho doanh nghiệp xã hội làm việc với người khuyết tật

Kết quả/Thành tích: a. Tự nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu tạo ra 5 sản phẩm phục vụ cộng đồng 3 đầu sách, 1 DVD ngôn ngữ ký hiệu, 2 phần mềm về ngôn ngữ ký hiệu.

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì? s. Tăng số lượng học viên từ 30 lên 50 học viên; phát triển thêm ít nhất một loại hình dịch vụ mới

  • 0 Lượt thích
  • 0 Bình luận
  • 2673Lượt xem

Mời bạn Đăng nhập để bình luận bài viết