ican.com.vn - Giới thiệu về ican.com.vn

Giới thiệu về ican.com.vn


iCan – Mạng lưới thông tin dịch vụ xã hội

Phần mềm iCan cung cấp chức năng cho công đồng đặc biệt là đối tượng công nhân những dịch vụ hữu ích như tìm kiếm thông tin phục vụ sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội, các tổ chức hỗ trợ, tư vấn pháp luật … nhằm giúp cho cộng đồng ngày càng tốt hơn. iCan cung cấp thông tin mạng lưới dich vụ xã hội cho người nhập cư tại các đô thị Việt Nam. Ý tưởng này được đề xướng với PGS.TS Nguyễn Đức Lộc và các cộng sự nhóm nghiên cứu đời sống xã hội – Social Life với kinh nghiệm hơn 10 năm nghiên cứu về công nhân nhập cư, học sinh - sinh viên xa nhà, giới trẻ ở đô thị. Nhóm nghiên cứu đã khám phá ra người nhập cư đang rất cần hệ thống thông tin cung cấp các dịch vụ xã hội một cách chính thống như: nhà ở, khám chữa bệnh, trường học, tư vấn tâm lý, pháp lý… nhằm phòng tránh những rủi ro trong cuộc sống. Chính vì vậy, iCan - mạng lưới thông tin cơ sở dịch vụ xã hội mong muốn có sự liên kết các cơ sở phúc lợi xã hội công cộng trên quan điểm “Hiệp lực” nhằm đem đến nhiều chính sách hỗ trợ tích cực cho người nhập cư, giới trẻ tại các đô thị. Hệ thống thông tin này cũng sẽ có rất nhiều code khuyến mãi, ưu đãi và các địa điểm mới được đăng tải hằng ngày. Tại đây người dùng có thể tìm những code khuyến mãi được cung cấp bởi các đơn vị dịch vụ, hoặc các khoản trợ cấp xã hội từ các mạnh thường quân và đem đến địa điểm để nhận những khoản ưu đãi. iCan có nhiều phương tiện tìm kiếm như bản đồ, phân loại, sắp xếp,... ngoài ra còn áp dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ nhu cầu tìm kiếm của người dùng. iCan cho phép thành viên đăng tải địa điểm, bình luận, đánh giá về những địa điểm nhằm cải thiện mạng lưới dịch vụ phúc lợi xã hội ngày càng tốt hơn.