Nhà trẻ - Lớp mẫu giáo ĐÌNH KHÁNH -

Tên địa điểm

Nhà trẻ - Lớp mẫu giáo ĐÌNH KHÁNH

Chủ đề

Giáo dục

Mạng xã hội

Số điện thoại

01696480996

Website
Email :

Điểm đánh giá
0
Chưa xác thực

Báo xấu

Địa chỉ

56 Hiệp Thành 42, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Chỉ đường

chủ cơ sở: 
Nguyễn Thị
Hương

Giờ mở cửa

00:00:00

Giờ đóng cửa

23:55:00

Các tiện ích


Loại hình

Trường mẫu giáo - Nhà trẻ

Sản phẩm

Tổng số

Học sinh

Còn lại

Học sinh