Quận Đoàn Quận 8 - Tuổi trẻ sáng tạo

Tên địa điểm

Quận Đoàn Quận 8

Chủ đề

Tổ chức xã hội

Mạng xã hội

Số điện thoại

02838504881

Website
Email :

quandoanquan8@gmail.com

Điểm đánh giá
0
Chưa xác thực

Báo xấu

Địa chỉ

11 - 13 1107, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Chỉ đường

Quận Đoàn Quận 8

Giờ mở cửa

07:30:00

Giờ đóng cửa

17:30:00

Các tiện ích


Loại hình

Cơ quan, tổ chức

Sản phẩm